check_sys

Check_sys (http://cs.linux.pl) to zestaw skryptów napisanych w Perlu służących do monitoringu systemów linuksowych. Gromadzenie i wizualizacja danych odbywa się przy użyciu biblioteki RRDTOOL.

W tej chwili skrypt potrafi sprawdzać:
 • obciążenie systemu
 • obciążenie CPU
 • zajętość pamięci
 • zajętość pliku wymiany
 • ilość działających w sytemie procesów
 • ilość aktywnych połączeń ppp
 • uptime
 • zajetość systemów plików
 • przepustowość kart sieciowych
 • statystyki I/O użycia dysków

  Cechy:
 • automatyczne generowanie stron będących indeksami
 • w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa działa jako nieuprzywilejowany użytkownik z użyciem w tzw. taint mode
 • definiowalny priorytet działania
 • definiowalny UID i GID działania
 • możliwość gromadzenia danych równolegle z kilku serwerów (za pomocą TCP/IP)
 • szyfrowanie transmisji (Blowfish) i autentyfikacja (za pomocą klucza i adresów źródłowych)
 • możliwość dowolnego wyboru monitorowanych parametrów i czasów generowanych wykresów (z dostępnych)
 • licencja GNU GPL
 • logowanie za pomoca sysloga

  Wymagania:
 • Linux 2.4/2.6
 • Perl :)
 • moduł Crypt::Blowfish (Debian - libcrypt-blowfish-perl)
 • biblioteka RRD + moduł RRDs dla Perla (Debian - librrd2 + librrds-perl) - tylko na hoscie generującym wykresy i strony (cs_drawer host)
 • moduł Unix::Syslog (Debian - libunix-syslog-perl)

  Przykład działania.

  Ściągnij v.0.14

  Użytkownicy
  Wszystkie konstruktywne uwagi mile widziane.

  Linki
 • moja strona domowa
 • strona mojej firmy