Jestem administratorem sieci i systemów (Linux - certyfikaty LPIC-1 i LPIC-2, xBSD i Windows - MCP) z 10 letnim doświadczeniem w różnych środowiskach produkcyjnych. Szczegółowe CV na życzenie: matya@matya.pl
I'm network and systems (Linux - LPIC-1 and LPIC-2 certification, xBSD and Windows - MCP) administrator with 10 years experience in corporate and large hosting systems environments. E-Mail me for detailed CV: matya@matya.pl

View Marcin Matyaszczyk's profile on LinkedIn

powrót / back